بانک‌های فعال در فرآیند تسویه بورس کالای ایران

بانک‌های فعال بورس کالا
بانک واریز به حساب عملیاتی تسویه نقدی تسویه و انتقال وجوه به حساب فروشنده معاملات مشتقه و دفاتر دارایی کنترل پیش پرداخت و حساب وکالتی تسویه از طریق گام

اقتصاد نوین

دارد

دارد

-

دارد

-

بانک آینده

دوره آزمایشی

دوره آزمایشی

-

دوره آزمایشی

-

بانک پارسیان

دارد

دوره آزمایشی

-

دوره آزمایشی

-

بانک پاسارگاد

دارد

دارد

-

دارد

-

پست بانک

-

-

-

درحال تست

-

بانک تجارت

دارد

دارد

درحال تست

دارد

-

توسعه تعاون

دوره آزمایشی

دوره آزمایشی

-

دارد

-

توسعه صادرات

دارد

دارد

-

دارد

-

بانک دی

-

-

-

دوره آزمایشی

-

بانک رفاه

دارد

دارد

در حال تست

دارد

-

بانک سامان

دوره آزمایشی

دوره آزمایشی

دارد

درحال تست

-

بانک سپه

دارد

دارد

-

دارد

-

بانک سینا

دوره آزمایشی

دوره آزمایشی

-

دوره آزمایشی

-

بانک شهر

دارد

دوره آزمایشی

-

دارد

-

بانک صادرات

دارد

دارد

درحال تست

دارد

-

صنعت و معدن

دارد

دارد

-

دارد

-

بانک کشاورزی

دارد

دارد

-

دارد

-

بانک گردشگری

درحال تست

درحال تست

-

دوره آزمایشی

-

بانک مرکزی

-

دارد

-

-

-

بانک مسکن

-

-

-

-

-

بانک ملت

دارد

دارد

دارد

دارد

-

بانک ملی

دارد

دارد

-

دارد

-