فرم‌های موردنیاز بورس کالا

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کد و دسترسی به سامانه بورس کالا برای مشتریان حقیقی و حقوقی

مدارک موردنیاز مشتریان بازار فیزیکی بورس کالا

مشتریان حقیقی ایرانی
   1- اصل فرم درخواست کد حقیقی ایرانی
   2- کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه (صفحه توضیحات در صورت لزوم)
   3- ثبت نام در سامانه امور مالیاتی به عنوان مودی مالیاتی
   4- سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته
مشتریان حقوقی ایرانی
   1- اصل فرم درخواست کد حقوقی ایرانی
   2- کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و تمام اعضاء هیات مدیره (صفحه توضیحات در صورت لزوم)
   3- اساسنامه
   4- روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و سایر روزنامه های رسمی مهم (تغییر نام و ...)
   5- صورت های مالی حسابرسی شده آخرین دوره ( در صورت عدم شمول برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی)
   6- پروانه بهره برداری و سایر مجوزهای فعالیت معتبر)
   7- سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته
مشتریان حقیقی خارجی
   1- اصل فرم درخواست کد حقیقی خارجی
   2- کپی برابر اصل شده گذرنامه معتبر متقاضی
   3- مجوز فعالیت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسی ممهور به مهر تائیدیه کنسولگری ایران در آن کشور یا مجوز فعالیت در ایران
   4- مدارک مثبت مالی به تشخیص بورس
مشتریان حقوقی خارجی
   1- اصل فرم درخواست کد حقوقی خارجی
   2- کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه معتبر)
   3- مدارک ثبت شرکت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسی ممهور به مهر تائیدیه کنسولگری ایران در آن کشور
   4- مدارک مثبت مالی ( صورت مالی حسابرسی شده یا مدرک مشابه) به تشخیص بورس
   *- مدارک ثبت شرکت عبارتند از : گواهی تاسیس یا مدرک مشابه، اساسنامه یا مدرک مشابه، مدارک مثبت مشخصات ، حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، مدارک مربوط به مجوز فعالیت در کشور متبوع که به تائید کنسولگری ایران رسیده باشد.

دانلود فرم‌ها

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی ایرانی

ثبت‌نام آنلاین

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی ایرانی

دانلود فایل

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی خارجی

دانلود فایل

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی خارجی

دانلود فایل

فرم معرفی وکیل

دانلود فایل

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

41627000 - 021