صندوق

صندوق نیکوکاری چیست؟

/benefit-fund

صندوق نیکوکاری یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی ایران است که باتوجه به نیت خیرخواهانه خود منافع حاصل از صندوق را در زمینه‌های نیکوکارانه خرج می‌کند.


صندوق بخشی چیست؟

/sector-fund

صندوق بخشی (Sector Fund) یکی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بازار مالی ایران است که تمرکزش روی یک صنعت است.


صندوق تامین مالی چیست؟

/financing-fund

صندوق تامین مالی (Financing Fund) نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که هدفش آسان کردن فرآیند جذب یا تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد.


صندوق بازارگردانی چیست؟

/oriented-investment-fund

صندوق بازارگردانی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دنیا است که به‌منظور جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و معامله آن در چهارچوب مشخصی است.


صندوق در صندوق یا فراصندوق

/fund-of-funds

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق یک نوع سرمایه‌گذاری با پروتفویی متنوع است، شما بجای خرید یک صندوق با عملکرد مشخص، مجموعه‌ای از صندوق‌ها را خریداری می‌کنید.


آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

/investment-funds

صندوق‌های سرمایه‌‎گذاری یک روش سرمایه‌گذاری امن، آسان و حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی در بازارهای مالی است که انواع مختلفی با کارکردهای مختلفی دارد.