آموزش بورس


صندوق نیکوکاری چیست؟

صندوق نیکوکاری چیست؟

صندوق نیکوکاری یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی ایران است که باتوجه به نیت خیرخواهانه خود منافع حاصل از صندوق را در زمینه‌ها...
صندوق بخشی چیست؟

صندوق بخشی چیست؟

صندوق بخشی (Sector Fund) یکی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بازار مالی ایران است که تمرک...
صندوق طلا چیست؟

صندوق طلا چیست؟

صندوق طلا یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک قابل معامله در بورس کالا است که سرمایه‌ صندوق را روی اوراق مبتنی بر طلا و هم‌چنین سپرده کالایی سر...
صندوق تامین مالی چیست؟

صندوق تامین مالی چیست؟

صندوق تامین مالی (Financing Fund) نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که هدفش آسان کردن فرآیند جذب یا تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد.
صندوق بازارگردانی چیست؟

صندوق بازارگردانی چیست؟

صندوق بازارگردانی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دنیا است که به‌منظور جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و...
صندوق شاخصی (Index Fund) چیست؟

صندوق شاخصی (Index Fund) چیست؟

صندوق شاخصی (Index Fund) نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری است که هدف از تاسیس آن منطبق نمودن سبد یا پرتفوی صندوق با یکی از شاخص‌ها بازار مانند شاخ...
صندوق در صندوق یا فراصندوق

صندوق در صندوق یا فراصندوق

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق یک نوع سرمایه‌گذاری با پروتفویی متنوع است، شما بجای خرید یک صندوق با عملکرد مشخص، مجموعه‌ای از صندوق&...
صندوق اهرمی چیست؟

صندوق اهرمی چیست؟

صندوق اهرمی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که از به‌دلیل استفاده از  تکنیک اهرممی‌تواند برای سرمایه‌گذاران خود بازده...
صندوق مختلط چیست؟

صندوق مختلط چیست؟

صندوق مختلط یا Mixed Funds یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری با ریسک متوسط در بازارهای مالی است که به‌دلیل داشتن بازده مناسب با ریسک متوسط، علاق...